نوشته های برچسب شده با : "ازدواج صابر ابر"

صابر ابر داماد شد

صابر ابر به جرگه متاهلین پیوست و داماد شد.