نوشته های برچسب شده با : "اتوبان کرج-قزوین"

تصادف ۵۶ خودرو در اتوبان قزوین – کرج

تصادف زنجیره ای 56 خودرو در محور کرج-قزویندر بامداد روز جمعه 215 نفر مصدوم بر جا گذاشت.