نوشته های برچسب شده با : "آهنگ پیشواز همراه اول ایرج بسطامی"

آوای انتظار ایرج بسطامی – تکنوازی قره نی

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : تکنوازی قره نی اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    
 

کد آوای انتظار ایرج بسطامی – چه دلها

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : چه دلها اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

کد آوای انتظار ایرج بسطامی – حریر مهتاب

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : حریر مهتاب اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

آوای انتظار ایرج بسطامی – نوشانوش

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : نوشانوش اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

آوای انتظار ایرج بسطامی گلپونه ها

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : گلپونه ها اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

کد آوای انتظار همه دردم از ایرج بسطامی

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : همه دردم اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

آوای انتظار ایرج بسطامی سلسله موی دوست

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : سلسله موی دوست اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین    

کد آوای انتظار ایرج بسطامی – موسم گل

    ارسال کد به: ۸۹۸۹ نام آهنگ : موسم گل اثری از : ایرج بسطامی اعتبار : ۳۰ روز رده : سنتی » ایرج بسطامی اطلاعات : آوای انتظار زنده یاد ایرج بسطامی با پخش آنلاین