نوشته های برچسب شده با : "آزار جنسی"

دیپلمات سعودی به جرم آزار جنسی محاکمه شد

دیپلمات 39ساله سعودی به جرم آزار جنسی یک خدمتکار هتل در سنگاپور، به 26 ماه زندان و پرداخت 20000 دلار محکوم شد