Depths of Betrayal CE : بازی مونسترهای مکانیکی برای اندروید

قبل از اینکه مونسترهای مکانیکی شهر را از بین ببرند آن ها را متوقف کنید! حقیقت را آشکار کنید و ماشین های ترسناک را متوقف کنید. از مردم محافظت کنید و بفهمید که چرا این ماشین ها دوباره روشن شده اند. دنبال سرنخ های مهم بگردید و شهر را نجات دهید!

-         دارای گرافیک مسخ کننده

-         با قطار سفر کنید و حتی از زندان فرار کنید

-         و…

تصاویری از این بازی :

 Depths of Betrayal CE 3 Depths of Betrayal CE : بازی مونسترهای مکانیکی برای اندروید Depths of Betrayal CE 2 Depths of Betrayal CE : بازی مونسترهای مکانیکی برای اندروید

مترجم : محسن لطیفی

کلمات کلیدی این مطلب
  • دانلودبازی بسکتبال باحجم کم وبدون دیتا

  • دانلود بازی بدون دیتا ضربه ازاد برای اندروید