۷ نکته برای اینکه در سال جدید زندگیتان را تغییر دهید

برای تغییر زندگی نکات ریزی وجود دارد که ما در ادامه مطلب بخشی از آن را برای شما آورده ایم.

۱- یک چیز را انتخاب کنید
اگر می خواهید زندگی یا سبک زندگیتان را تغییر دهید، سعی نکنید همه چیز را یکجا تغییر دهید. به جای آن، بخشی از زندگیتان را انتخاب کرده و تغییر را با آن شروع کنید.

۲- از قبل برنامه ریزی کنید
برای اینکه از موفقیت مطمئن شوید، باید دربازه تغییری که می خواهید ایجاد کنید، تحقیق کرده و از قبل برنامه ریزی کنید. با این کار، در هنگام نیاز، به منابع دسترسی خواهدی داشت.

۳- انتظار مشکلات را داشته باشید
فهرستی از مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاید تهیه کنید. اگر به آنها فکر کنید، در هر زمان و مکانی و در برخورد با هر شخصی، آمادگی مقابله با مشکلات را خواهید داشت.

۴- روزی را برای شروع انتخاب کنید
شما نیاز ندارید که در اولین روز سال جدید این تغییرات را ایجاد کنید. اگر واقعا قصد ایجاد تغییرات را دارید، روزی را انتخاب کنید که در آن شور و اشتیاق دارید و توسط افراد مثبت احاطه می شوید.

۵- به دنبال آن بروید
در روز موعود، با تمام قوا به دنبال ایجاد تغییرات بروید. خودتان را متعهد کرده و عبارت کوتاهی در مورد آن روی یک کارت بنویسید. سپس آن کارت را همیشه به همراه داشته باشید.

۶- شکست را بپذیرید
اگر در انجام برنامه تان شکست خوردید، به خاطرش از خودتان متنفر نباشید. پشتکار کلید موفقیت است. دوباره و دوباره تلاش کنید تا به موفقیت برسید.

۷- به خودتان جایزه بدهید
جایزه های کوچک، تشویق بزرگی برای ادامه دادن در روزهای سخت اولیه است. در ابتدا، جوایز هفتگی برای خود در نظر گرفته و سپس آن را به جوایز ماهانه و سالانه تبدیل کنید.