۶ نشانه منتهی شدن یک زندگی به طلاق

اگر ۶ نشانه زیر در مشاجره یک زوج اتفاق بیفتد، می تواند نشان دهنده آن باشد که زندگی مشترک آن ها در آینده به طلاق منجر خواهد شد.
🔹نخستین نشانه: شروع تند و خشن مشاجره
🔸دومین نشانه: ۴ تعامل منفی در مشاجره شامل انتقاد، تحقیر، حالت تدافعی گرفتن و اشکال تراشی
🔹سومین نشانه: قطع رابطه عاطفی
🔸چهارمین نشانه: ⁣تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همچون افزایش ضربان قلب، ترشح آدرنالین و افزایش فشار خون
🔹پنجمین نشانه: تلاشهای شکست خورده یکی از همسران برای ترمیم یا اصلاح تعارض
🔸ششمین نشانه: نگاه منفی نسبت به خاطرات گذشته