۱۰جمله تحریک کننده جنسی

کاربرد این جملات تو زندگی خیلی زیاده..

این جملات  عبارت اند :
۱٫عاشق نوازش کردنت هستم
۲٫تو خیلی زیبایی
۳٫تو رویای منی
۴٫خیلی پر حرارتی
۵٫تمام عشقم مال تو
۶٫من از ته دل تورو میخوام.
۷٫من کاملا به تو تعلق دارم.
۸٫تو خیلی خوشمزه ای .
۹٫دوست دارم تو را میان دستام بگیرم.
۱۰٫خیلی دوست دارم.

کاربرد این جملات تو زندگی خیلی زیاده..
ب شرط اینکه واقعا همسرت..شریکت زندگیت..و خود زندگیتو دوست داشته باشی و بخوای از زندگیت لذت ببری.
و بخوای این لذت رو ب همسرت هم منتقل کنی..