گربه هانیه توسلی از دنیا رفت

واکنش عجیب هانیه توسلی به مرگ گربه‌اش. هانیه توسلی:”فقط منتظرم که زودتر بیام پیشت.همین”

هانیه توسلی بعد از مرگ گربه اش عکس را از گربه خانگی خود منتشر کرد و نوشت:

***

بخواب مامان جان،بخواب تنها دلخوشیم،بخواب شیرین عسلم.منو ببخش دیگه آرزویی ندارم دیگه هیچی نمیخوام از خدا .

دیگه بی حس شدم دیگه تمون شدم.فقط منتظرم که زودتر بیام پیشت.همین”