گرانترین لباس عروس دنیا

شاهزاده سعودی گرانترین لباس عروس دنیار را بر تن کرد.

گرانترین لباس عروس دنیا به قیمت ۱۶ میلیون دلار بر تن دختر شاهزاده سعودی، تماماً طلای خالص

از اون جذاب تر کادوی عروسیشونه، یک عدد توالت طلا