کیوی پادزهر سیگار است

سیگاری های عزیزی که نمیتوانید سیگار را کنار بگذارید حداقل با خوردن کیوی کمی از مضرات دود سیگار در امان باشید.

میوه کیوی سرشار از ویتامین C بوده و پادزهر سیگار بشمار میاید . این میوه مواد سمی و رادیکالهای آزاد دود سیگار را از بین میبرد و چون افراد سیگاری باید ۴۰ درصد بیشتر از افراد دیگر ویتامین C مصرف کنند میتوانند این مقدار را با خوردن ۲ عدد کیوی در طول روز این ویتامین را تامین کنند.