کمند امیرسلیمانی در عروسی بهاره رهنما

کمند امیرسلیمانی بازیگر زن کشورمان از جملا هنرمندانی بود که در مراسم ازدواج بهاره رهنما حضور داشت.

کمند امیرسلیمانی در اینستاگرامش ازدواج بهاره رهنما را تبریک گفت و نوشت:

*****

بهاره عزیزم امیدوارم دلى آرام لبى خندان و روزگارى پر از خوشبختى در کنار همسرت داشته باشى و دنیا بر وفق مرادت باشه