کمبود عضو پیوندی در ایران

در ایران  روزانه ده نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می‌کنند

?مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران  گفت در ایران در سال نزدیک به ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی اتفاق می‌افتد که اهدای عضو  ۵۰ درصد آنها امکانپذیر است ولی سال گذشته حدود یک چهارم از این تعداد اعضای خود را اهدا کردند که تعداد آنها نزدیک به ۸۰۰ تن می‌شود.

?”بنابراین در بین این افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند، اعضای ۲۲۰۰ نفر اهدا نشده است بنابراین تعداد ۶۶۰۰ عضوی که می‌توانست جان بسیاری از هموطنان را نجات دهد به زیر خاک رفت.

?”متاسفانه هر روز نزدیک به ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در صف انتظار فوت می‌کنند.”