کف یک فروشگاه مواد شوینده نشست کرد + تصاویر

فروشنده مشغول کار خود  و مردم در حال خرید بودند. ساعت ۷ غروب بود که ناگهان قسمتی از این فروشگاه لوازم بهداشتی نشست کرده و فرو می ریزد ، مردم آنجا سریعا به آتشنشانی اطلاع دادند تا در محل حاضر شود.

آتشنشانان سریعا به خیابان دماوند آمده و دست به کار شدند. با بررسی آنها چاله ای به ابعاد ۲ متر طول و ۳ متر عمق  در این فروشگاه ۳۰ متری پدید آمده بود که بسیار هم خطرناک بود. در نتیجه آن منطقه را برای ورود ممنوع کردند و اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث بعدی را انجام دادند.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در این حادثه به هیچ کس آسیبی نرسید و علت این حادثه در دست بررسی می باشد.