کارخانه چسب هل جنجال به پا کرد

خلیل نظری مدیرعامل کارخانه چسب هل کارگرانی را که نماز نمیخوانند را جریمه نقدی میکند و حتی ممکن است آنان را اخراج کند.

ماجرای جریمه نقدی کارگران کارخانه چسب هل توسط خلیل نظری برخی کاربران را به یاد رهبر کره شمالی انداخته است.

تصویری از یکی از کارخانه های تولید چسب در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که کارگران و پرسنل این کارخانه در حال اقامه نماز جماعت هستند. در گوشه ای از نمازخانه بنری نصب شده که متن روی آن در نوع خود بسیار جالب است و برای پرسنلی که نماز نمیخوانند جریمه مالی در نظر گرفته شده است!

بر روی این بنر متنی نوشته شده که به پرسنل تذکر داده شده که نماز برای همه آقایان اجباری شده است و هرکسی که نماز نخواند جریمه نقدی ۱۲۰ هزار تومانی باید پرداخت کند و حتی احتمال اخراج آنها وجود دارد!