چگونه جذاب باشیم؟

رازهای جذابیت در رفتار…

✨یک شنونده خوب باشید
✨مهربان باشید
✨لبخند بزنید
✨مورد اعتماد باشید
✨همیشه بوی خوب بدهید
✨اعتماد به نفس داشته باشید
✨وقت شناس باشید
✨لباس‌های رنگی بپوشید