چگونه برای مصاحبه کاری آماده شویم؟

۱۰ قدم ضروری کسب آمادگی برای حضور در مصاحبه های کاری در ادامه مطلب…
🔸 وبسایت شرکت را ببینید.
🔸 مصاحبه هایی که مطبوعات با شرکت انجام داده را مطالعه کنید.
🔸 صفحات اجتماعی شرکت را مشاهده کنید.
🔸 رقبای آن را بشناسید.
🔸 در مورد شرکت تحقیق کنید.
🔸 درباره مصاحبه گر تحقیق کنید.
🔸 پاسخ های آماده برای سوالات داشته باشید.
🔸 تمرین مصاحبه کنید.
🔸 از محصولات یا خدمات شرکت استفاده کنید.
🔸 پست های صفحات اجتماعی تان را چک کنید.