چگونه برای مصاحبه کاری آماده شویم؟

۱۰ قدم ضروری کسب آمادگی برای حضور در مصاحبه های کاری در ادامه مطلب…
? وبسایت شرکت را ببینید.
? مصاحبه هایی که مطبوعات با شرکت انجام داده را مطالعه کنید.
? صفحات اجتماعی شرکت را مشاهده کنید.
? رقبای آن را بشناسید.
? در مورد شرکت تحقیق کنید.
? درباره مصاحبه گر تحقیق کنید.
? پاسخ های آماده برای سوالات داشته باشید.
? تمرین مصاحبه کنید.
? از محصولات یا خدمات شرکت استفاده کنید.
? پست های صفحات اجتماعی تان را چک کنید.