چگونه اعتماد به نفس کودکم را افزایش دهم؟

راههای افزایش اعتماد به نفس کودک

 هیچ چیز به اندازه  مسوولیت دادن به کودکان اعتماد به نفس آنها را افزایش نمی دهد، پس سعی کنید به فرزند خود مسوولیت های متناسب با سن اش را منتقل کنید.

خواهید دید که هرگاه او مسوولیت اش را انجام می دهد چه رضایت خاطری پیدا می کند و احساس می کند که چقدر در خانواده اش فرد مهمی است.

مثلا از کودک ۳ یا ۴ ساله خود بخواهید: جعبه دستمال کاغذی را روی میز ناهارخوری بگذارد و یا از کودک ۷ ساله خود بخواهید لباس ها را پس از خشک شدن تا کند و در قفسه های مربوط به خود قرار دهد.

سعی کنید این احساس درونی را در آنها به وجود آورید که: خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند.