چه کنیم تا همسرمان خیانت نکند؟

مردانی که عشق ورزیدن را نیاموخته اند و زنانی که هیچ عشقی سیرابشان نمی کند؛ گاهی ناتوانی مردان در مهرورزی و گاهی نیاز افراط گونه زنان به مورد توجه و علاقه بودن، آفت زندگی مشترک می شود و سرانجام شومی را رقم می زند؛ سرانجامی به اسم خیانت. اتفاقی که اگر آن را شوم ترین [...]