چه چیزهایی مردها را نسبت به همسرشان بی میل می کند؟

دلایل بی میلی مردان نسبت به همسرشان به شرح زیر است:
🔸آرایش بیش از حد
🔹بوی بد بدن
🔸موی صورت
🔹نرسیدن به ظاهر
🔸بد لباس بودن
🔹بد دهانی