چه چیزهایی مردها را نسبت به همسرشان بی میل می کند؟

دلایل بی میلی مردان نسبت به همسرشان به شرح زیر است:
?آرایش بیش از حد
?بوی بد بدن
?موی صورت
?نرسیدن به ظاهر
?بد لباس بودن
?بد دهانی