چرا عکس همسر شاهرخ استخری تاکنون منتشر نشده است؟

شاید تابحال برای شما هم پیش آمده باشد که در گوگل کلمه ی شاهرخ استخری و همسرش را تایپ و سرچ کرده اید اما به نتیجه ای نرسیده اید و هیچ عکسی در این مورد پیدا نشده است. ممکن است عکس هایی در این باره باشد اما همه آنها نادرست بوده و هیچ کدام همسر واقعی شاهرخ استخری نمی باشند.

علت این امر مخالفتی است که همسر شاهرخ در این خصوص دارد.او مخالف انتشار عکس خود و شاهرخ در فضای اینترنت است. خب برخی افراد هم اینگونه هستند و دوست ندارند مشهور شوند ، زندگی آرام و به دور از استرس و کامنت های بیهوده را بیشتر ترجیح می دهند.