پوشیدن لباس بارسلونا در عربستان جرم است

عربستان سعودی کسانی را که لباس بارسلونا بر تن دارند را مجرم میداند و به ۱۵ سال زندان محکوم خواهد کرد.

دلیل محکم تصمیم عربستان سعودی درباره ممنوعیت پوشیدن پیراهن باشگاه بارسا  در کشورش این است که تصویر این لباس به نام خطوط هوایی قطر اسپانسر مالی این باشگاه مربوط می‌شود که روی پیراهن باشگاه بارسلونا قرار دارد.

چون چند روز پیش کشورهایی نظیر عربستان، امارات عربی، مصر، یمن و بحری به بهانه حمایت از کشور قطر ازگروه تروریستی داعش  روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کردند.

مسئولان عربستان نیز به دلیل این قطع رابطه  افرادی که اقدام به پوشیدن پیراهن بارسلونا با اسپانسر قطری در کشورش کنند به ۱۳۵ هزار یورو جریمه مالی و یا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند کرد.
باشگاه بارسلونا نیز تصمیم دارد در فصل آینده از اسپانسر جدید استفاده کند.