پلاسکو قدیمی ترین برج تجاری تهران فرو ریخت

ساختمان پلاسکو میدان فردوسی تهران بر اثر آتش سوزی به طور کامل فرو ریخت .

%image_alt%


در پی آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران، ۸ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.آتش در حال سرایت به دیگر طبقات بود.

سیم کشی های این ساختمان به شدت ناایمن بوده و به همین خاطر کار برای آتش نشان ها دشوار شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با تأکید بر اینکه حریق هنوزاز بخش شرقی ساختمان پلاسکو مهار نشده است، اظهار کرد: حریق از سایر بخش های ساختمان مهار شده اما دربخش شرقی ساختمان بار دیگر شاهد آغاز حریق هستیم.

اکنون شاهد هستیم که بخشی از بدنه ساختمان پلاسکو فروریخته و این به دلیل نا ایمن بودن سازه و همچنین حرارت بسیار بالا بوده است.