پست جنجالی طارمی بعد از لژیونر شدن

مهدی طارمی که از سوی طرفداران پرسپولیس به بی توجهی به پرسپولیس پس از محرومیت اخیر و در نظر گرفتن تنها سود مالی قرارداد با الغرافه محکوم شده است.

در توییت طارمی آمده است: پول، عدد است و اعداد پایانی ندارند. اگر برای شاد بودن به پول نیاز داری، جستجویت برای خوشبختی پایانی نخواهد داشت…

 

طارمی: پول عدد است!