پست جدید همسر محسن فروزان

نسیم نهالی همسر محسن فروزان، تمام عکس‌های اینستاگرامش را پاک کرد

نسیم نهالی،همسر محسن فروزان که مقصر اصلی محرومیت محسن فروزان از فوتبال شد تمام عکسهای اینستاگرامش را پاک کرد و نوشت:

جهنم یعنی:

وابستگی به قضاوت دیگران

افراد بسیار زیادی

در جهان هستند که

در جهنم به سر میبرند

زیرا سخت وابسته به داوری دیگرانند…

ژان-پل-سارتر