وضع قوانین جدید رانندگی در امارات

امارات قوانین جدیدی را برای رانندگی وضع کرده است.

-کودکان پایین ۴ سال باید در صندلی مخصوص نوزاد قرار بگیرند.
-کودکان از سن ١٠ سال به بالا میتوانند در صندلی جلو بشینند.
-منتقل کردن غیر قانونی مسافران، ٣٠٠٠ درهم جریمه و ٢۴ بلک پوینت + ١ ماه توقیف خودرو
-کمربند نبستن توسط همراهیان راننده هم باعث جریمه خواهد شد.
-استفاده از کواد بایک یا موتور سه چرخ در جاده های عمومی، ٣٠٠٠ درهم جریمه و ٩٠ روز توقیف
-بلک پوینت ١٢ ماهی پس از پرداخت جریمه پاک خواهند شد.