واکنش پژمان جمشیدی به گروه ایران در جام جهانی

پژمان جمشیدی، بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار پستی گفت:گروه مرگ را گروه زندگی کردیم!

پژمان جمشیدی واکنش جالبی به قرعه ایران‌ در جام جهانی از خودش نشان داد و گفت:

***

فکر‌ می کنم این‌گروه گروه مرگ بود که ما آسانش کردیم(با خنده). به دو تا از بهترین های جهان خوردیم. با این حال باید بازی کنیم. من همیشه به نتایجی که تیم ملی می گیرد خوش بین هستم و امیدوارم ایران از این گروه سخت صعود کند.

جمشیدی درباره بازی اول‌ ایران که مقابل مراکش‌است می‌گوید: آنها هم تیم خوبی هستند. ایران هم‌ نشان داده که حریف دست و‌پا بسته ای نیست. حالا باید اجازه بدهیم جام جهانی فرا برسد تا آن زمان ببینیم که تیم ها در‌ چه سطحی از آمادگی هستند اما همه می دانیم که اسپانیا و‌ پرتغال از بهترین های جهان هستند.