واکنش علی کریمی به صحبت های مدیر گروه ورزش شبکه ۳

واکنش علی کریمی به صحبت های مدیر گروه ورزش شبکه ۳ که گفته بود “برنامه ای به علی کریمی برای مناظره نمی‌دهیم”

علی کریمی درباره فساد در فوتبال گفته بود حاضر است با اعضای فدراسیون فوتبال مناظره کند اما مدیر شبکه سه در مصاحبه با روزنامه گل مدعی شد برنامه ای را برای علی کریمی در نظر نخواهند گرفت. شماره ۸ اسبق بایرن مونیخ در کانال تلگرامی خود در این مورد نوشت:«اولاً سالهاس مجرى هاتون التماس حضور در برنامه هاتون رو میکنن، که از جواب من معلومه که اشتیاقى براى اینکار ندارم ، بر عکس شما که علاقه مندى با استفاده از اسم دیگران ، تیتر اول بشین. دوماً اگه صحبت از مناظره کردم، با علم بر این بود که ، میدانستم این درخواست از طرف تاج و دوستان موردقبول قرار نمیگیرد. سوماً پاسخ مجرى برنامه وزینتون هم دارم که در رابطه به مناظره با فساد برایم فرستاده، چهارماً ترجیح میدم که حرفامو در شبکه هاى اجتماعى بیان کنم که ببیننده میلیونى و جهانى دارد. ومن الله توفیق.»