واکنش بدل ایرانی آنجلینا جولی به حادثه سانچی

بعد از غرق شدن کامل کشتی سانچی و جان باختن ۳۲ نفر از پرسنل این کشتی واکنش بسیاری از افراد را برانگیخت که در این میان رامانا،بدل ایرانی آنجینا جولی نیز پستی را منتشر کرد.

رامانا با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را به روز کرد و نوشت:

*****

پایانِ تلخ سانچى و پایانِ تلخِ جانِ بى ارزشِ انسانها

عکس منتشر شده توسط رامانا
عکس منتشر شده توسط رامانا

منبع: صفحه شخصی رامانا