نوشیدنی های قبل صبحانه

درمان برخی بیماریها با استفاده از این نوسیدنی ها

⇦آب، افزایش سوخت ساز بدن
⇦آب لیمو ،چربی سوزی
⇦آب هویج، درمان فوری کبد چرب
⇦آب کرفس، درمان فوری چاقی
⇦آب سیب، درمان فوری جوش