نشانه هایی که به شما یادآور می شوند هرگز ثروتمند نمیشوید

اگر میخواهید به ثروت برسید باید راهکار میلیونر ها را در نظر بگیرید.

۹ نشانه که به شما یادآور می شوند هرگز ثروتمند نمیشوید

_بسیار کار می کنید اما نه هوشمندانه
_چیزهایی را خریداری می کنید که از توان مالی شما خارج است
_به یک حقوق ثابت ماهیانه رضایت دارید
_تمرکزتان را به جای کسب درآمد بیشتر، تنها بر پس انداز کردن قرار می دهید
_رویاهای دیگران را پیگیری می کنید نه رویاهای خودتان را
_از منطقه امن خود خارج نمی شوید
_شروع به پس انداز کردن نکرده اید
_ابتدا خرج می کنید و سپس باقی مانده درآمد خود را پس انداز می کنید
_ته دلتان تصور می کنید که ثروتمند شدن امکانپذیر نیست