نحوه ی انتخاب لباس برای افراد چاق

در این مطلب نکات مهم و تاثیر گذار در انتخاب و پوشیدن لباس برای افراد چاق آورده شده است.

۱٫ لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.
۲٫ لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.
۳٫ از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
۴٫ لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.
۵٫ شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
۶٫ کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.
۷٫ از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
۸٫ لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
۹٫ از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
۱۰٫ کفش پاشنه بلند به پا کنید.