نام دو زن ایرانی در لیست زیباترین زنان هنرمند جهان جای گرفت

نام نیکی کریمی و ترانه علیدوستی در لیست زیباترین زنان هنرمند جهان منتشر شد.

سایت هنری Buzznet با انتشار نام ۳۰ نفر از زیباترین زنان هنرمند و پر کار جهان برای اولین بار نام ۲ زن بازیگر ایرانی را در آن مطرح کرده بود.

در این لیست که رتبه اول به بیونسه خواننده و هنرمند مشهور تعلق گرفته بود خانم نیکی کریمی در رتبه ۱۴ و ترانه علیدوستی در رتبه ۲۸ قرار گرفت.

این لیست براساس نظرسنجی جهانی انتخاب شده است و  بر اساملاک‌هایی همچون جذابیت، زیبایی، فعالیت زیاد در سینما، کسب جایزه و استقبال از نمایش فیلم‌ها تنظیم شده است.