معرفی بازی مناسب برای گروه سنی زیردوسال

بازی تمام دنیای بچه ها است و بچه ها در بازی کردن رشد میابند پس بهترین بازی های کودکان زیر دو سال را بشناسید و با آنها بازی کنید.


? بازی سرخوردن ?
گروه سنی : ۲ ماه به بالا
هدف : تقویت قوای حرکتی، آشنایی با فضا

قطعه ای کارتن یا پتو روی سرامیک قرار بدید. کودک رو بر شکم روی اون بگذارید. اگر کودک هنوز نمی تونه سر خودش را بالا بگیره او را به پشت بخوابانید. با حرکت آهسته ای او را روی زمین بکشید. خیلی سریع نکشید چون کودک ممکن است بترسد. کودک اینطور حسی از حرکت پیدا می کند.

? اگه میتونی بگیرش! ?
گروه سنی : ۲ تا ۶ ماه
هدف : هماهنگی دست و چشم

چند شی ناآشنا مانند قاشق، توپ فویلی و … را انتخاب کنید و یکی از آنها را بوسیله ی نخ ببندید تا بتوانید شی را بالای سر کودک نگه دارید. کودک را بخوابانید و در فاصله کوتاهی از او قرار دهید. نه آنقدر نزدیک که به راحتی بگیرد و نه آنقدر دور که توجهی به آن نکند. بگذارید برای گرفتن شی تلاش کند. برای ایجاد تنوع و علاقه کودک وسیله ی سر نخ را هراز گاهی تغییر دهید.

? آب بازی ?
گروه سنی : ۶ ماه به بالا
هدف :  آشنایی با علت و معلول، تقویت حرکات درشت کودک

ظرف پهنی با دیواره های کوتاه را ۲-۳ سانت پر از آب کنید. ظرف را جلوی کودک بگذارید و به او اجازه دهید با آب بازی کند. با ضربه زدن به آب متوجه می شود که آب به بالا پرتاب می شود. با تکرار این کار متوجه می شود که هر چه محکمتر ضربه بزند آب بالاتر می رود و بیشتر پاشیده می شود. بگذارید از آب بازی خود لذت ببرد.

?بازی جعبه ماژیک?
گروه سنی : ۱ سال به بالا
هدف :  هماهنگی چشم و دست

سوراخهایی به اندازه ماژیکهای کلفت در جعبه ایجاد کنید. ماژیکها را طوری در سوراخها قرار دهید تا نصف آن بیرون باشد. جعبه را جلوی کودک بگذارید و او را تشویق کنید تا ماژیکها را از جعبه خارج کرده و مجدد داخل سوراخ بکند.

?یاداوری: یادتان باشد هر کودک با سرعتی متفاوت رشد کرده و مهارتها را کسب می کند، برای همین اگر کودک شما از این بازی ها خوشش نیامد یا نتوانست آن را اجرا کند  نگران نباشید وچندهفته دیگر آن را تکرار کنید.