معاینه فنی خودرو

خدمات مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در ایام نوروز

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور:

?در ایام تعطیلات نوروزی تمام ۴۴۲ مرکز فعال معاینه فنی در سراسر کشور باز است و به متقاضیان خدمات ارائه می‌دهند.
?در همین راستا در شیفت صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و در شیفت شب از ساعت۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ مراکز معاینه فنی باز هستند.