“مستند دوم” اسحاق جهانگیری پخش خواهد شد

بعد از اعتراض اسحاق جهانگیری به صدا و سیما ،مستند دوم جهانگیری پخش میشود.

ساعاتی قبل اسحاق جهانگیری با پستی اعتراض آمیز از صدا و سیما خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و مستند دوم وی را پخش کند.

فیلم مستند دوم اسحاق جهانگیری که گفته شده بود صدا و سیما به بهانه تأخیر در ارسال از دریافت آن خودداری کرده است، دریافت شده و پخش خواهد شد.