مسابقات شطرنج جبل الطارق

مسابقات شطرنج جبل الطارق و حضور ۲ خواهر بی حجاب ایرانی در این مسابقات

برنا درخشانی ۱۵ساله در مسابقات شطرنج جبل الطارق با الکساندر هوزمان از اسرائیل بازی کرد. خواهرش درسا ۱۸ ساله نیز بدون حجاب اسلامی در بازی‌ها شرکت کرد.

فدراسیون شطرنج: با دو شطرنج‌باز به دلیل بی‌حجابی و بازی با اسرائیل برخورد می‌شود.