مزایای خندیدن

خندیدن بر روی سلامتی انسان بسسیار موثر است.مزایای خندیدن در ادامه مطلب آورده شده است.


🔹رابطه بهتر
🔹کاهش بیماری های قلبی
🔹ضد درد
🔹تنفس بهتر
🔹کاهش وزن
🔹کاهش استرس
🔹خواب بهتر