مزایای خندیدن

خندیدن بر روی سلامتی انسان بسسیار موثر است.مزایای خندیدن در ادامه مطلب آورده شده است.


?رابطه بهتر
?کاهش بیماری های قلبی
?ضد درد
?تنفس بهتر
?کاهش وزن
?کاهش استرس
?خواب بهتر