مرتضی حسینی: برادرم امروز کثیف ترین آدم است

فکر نکنید شرایط خوبی دارد پولش را خورده اند، بی کس و تنها شده. غلط است که مسائل کشورش را بین غریبه ها مطرح می کند.

برادرم‌ کثیف‌ ترین‌ است ‌ولی…
مرتضی حسینی گفت که شخصاً در گذشته برای حل مشکل برادرش پا پیش گذاشته. او مدعی است که کسی در این موضوع تحویلش نگرفته است: من سهم خودم را انجام داده‌ام. شخصاً به چهار مرجع مراجعه کرده‌ام و خواسته‌ام که مرا برای صحبت با برادرم واسطه کنند؛ نامه‌های این موضوع موجود است ولی متاسفانه هیچ کس مرا راه نداد. قصد داشتم که این ماجرا را کمی آرام کنم ولی هیچ کس قبول نکرد. برادر من امروز کثیف‌ترین آدم است ولی شاید فردا متحول شد. شاید اگر شما دراین قضیه قدم پیش بگذارید، ماجرا کلاً حل شود. فکر نکنید برادرم شرایط خوبی دارد. پولش را خورده‌اند، بی‌کس و تنها شده است و صدها مساله دیگر. مدیران کم لطفی می‌کنند وگرنه من بردهان هرکسی که به اعتقاداتم توهین کند، مشت محکم می‌زنم. بازهم تاکید می‌کنم اگر نماینده‌ای از یک قشر، فاسد است نباید آن را به همه آن‌ها تعمیم داد.