محسن افشانی متاهل شد!

محسن افشانی ،بازیگر ۲۸ ساله کشورمان هم به جرگه متاهلین پیوست .

محسن افشانی با انتشار عکس و متنی خبر دامادی اش را داد و از رسیدن به دختری که ار ته دلش دوستش داشت رسید.

این بازیگر نوشت:

*****

به کسى که از ته دل میخواستمش رسیدم…

خدا رو شاکرم

این اتفاق، من رو وارد مرحله جدیدى از زندگى کرد که از ته قلب خوشحالم

بیشتر، از شعف خانواده م خوشحالم که آرزوى هر پدر و مادرى دیدن خوشبختى فرزندشه…

با خانواده اى وصلت کردم که پر از مهر و محبت و ادب و انسانیت هستند و هیچ چیز مهمتر از محبت از درون و بیرونشون نیافتم…

براى خوشبختى من و همسرم دعاى خیر کنید…

یا حق