ماشین عجیب و غریب مجری برنامه تخته گاز + تصاویر

ماشین عجیب و غریب جرمی کلارکسون ، تهیه کننده و مجری برنامه تخته گاز خشم خیلی از مردمی که دوستدار طبیعت و حیوانات بوده اند را درآورده است.

او با خودرویی که از گوشت و پوست حیوانات مختلف ساخته شده بود پیامی جز رسیدگی بیشتر به وضعیت حیوانات نداشته است اما بعضی از مردم بد برداشت کرده اند. ریچارد هاموند هم در کنار او بود و در مورد این موضوع برای همگان بیشتر شرح داد. این برنامه به این موضوع اشاره کرد که چرا مسئولین روز به روز در حال رسیدگی به صنعت خودرو هستند اما به هیچ وجه به وضع زندگی حیوانات رسیدگی نمی کنند.