لیست بازیکنان خروجی از ترکیب تیم استقلال در دست بررسی می باشد!!!

در پی ناکامی هایی که تیم استقلال در بازی های اخیر داشته است ، مدیران این باشگاه خواستار خروج یک سری از بازیکن ها و جایگزین شدن آنهاها با بازیکنان مجرب تر و تکنیکی تر شده است.

منصوریان سرمربی تیم استقلال در این خصوص با مربیان خود به مشورت پرداخته و در نهایت اسم ۴ نفر ثبت گردید.

این ۴ نفر عبارتند از:

امین حاج محمدی

آرش افشین

میثم مجیدی

میعاد یزدانی

آرش افشین باید دعا کند که سرمربی تیم استقلال یک مهاجم بهتر از او را پیدا نکند زیرا رفتن آرش افشین مبنی بر جذب یک مهاجم خوب است. در غیر این صورت می ماند.

بیشترین تمرکز استقلال بر روی برگرداندن سجاد شهباز زاده است. اما گویا او هم مشکل نداشتن رضایتنامه ی باشگاه  آلانیا اسپور ترکیه را داشته و فعلا نمی توان اورا در ترکیب تیم استقلال مشاهده کرد.