لوندی چیست ؟؟؟

زنانگی ای که در اوج خویش قرار گیرد،لوندی نام دارد. لوندی آن جنبه ی زنانه ی شخصیت زن است که با رشد زنانگی زن به عرصه ی ظهور و بروز می رسد.

در کلام ساده و سهل، لوندی به مجموعه ای از حرکات جسمانی، روحانی و روانی ای اطلاق می گردد که توسط یک زن رشد می کند.

یک زن لوند می داند که باید چه گوید . می داند که باید چگونه رفتار کند. می داند که باید چگونه راه برود . و می داند که چگونه باید دل یک مرد را به دست آورد. مهم ترین جلوه ی لوندی در ارتباط با یک مرد محقق می گردد
یک زن می تواند لوندی خود را به صورت تام و تمام برای یک مرد بروز دهد و در صورت عدم این ارتباط، این کنش محقق نمی گردد

یک زن لوند مجموعه ای از ویژگی های زنانه را با خود حمل می کند و هر روز تلاش بیشتری در جهت به روز رسانی این ویژگی ها از خود صورت می دهد…برخی زن ها لوند به دنیا می آیند.. تنها برخی ما بقی زن ها می بایست این ویژگی را در خود بیدار کنند زیرا این ویژگی در نهاد هر زنی وجود دارد و خداوند آن را در وجود همه ی زن ها قرار داده است در برخی بیشتر و در برخی کمتر اما همگی زن ها از آن برخوردارند و برخی از زن ها به صورت تبلور یافته با این ویزگی به دنیا می آیند.