قاتلی که فکر زیرکی بوی گاز را نکرده بود + تصاویر

مردی ، همسر خود را به دلیل نامعلوم با شلیک گلوله به قتل رساند. برای اینکه از صحنه جرمش اثری برجای نماند. شروع به باز کردن تمام شیرهای گاز خانه کرد. با این حرکت هم خانه و هم اطراف خانه بوی گاز شدیدی گرفته بود.

همسایه ها با این بو نگران شدند و سریعا موضوع را به اداره گاز و اورژانس اطلاع دادند. وقتی نیروهای امدادی در محل حاضر شدند با صحنه ای مواجه شدند که فرد درون خانه مانع از ورود آنها به خانه می شود. خلاصه به نیروهای پلیس اطلاع  داده می شود که آنها هم با حکم وارد منزل می شوند و با جنازه ی یک زن مواجه می شوند. در نهایت درل چندلر که بر اساس شواهد قاتل همسرش بوده ، بازداشت می شود.

این اتفاق در شهرستان کوب در جرجیای آمریکا به وقوع پیوست.