عکس علی دایی در کنکور دکتری

علی دایی در کنکور دکترا نیمه متمرکز رشته علوم اجتماعی شرکت کرد.

علی دایی مهندسی متالوژی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دارد.

سازمان سنجش ضمن تکذیب عکسی که درفضای مجازی درباره شرکت علی دایی درکنکور دکتری۹۶ منتشرشده، عکس واقعی شرکت این داوطلب درکنکور دکتری را منتشر کرد.