عکس حیوان خانگی علی اوجی و نرگس محمدی

نرگس محمدی،بازیگر ۳۴ ساله کشورمان با انتشار عکسی از گربه خانگی اش صفحه شخصی اش را به روز کرد.

علی اوجی،همسر نرگس محمدی با گرفتن عکس هنری از پشمک،گربه خانگی اش شاهکاری را به نام خود ثبت کرده است و نرگس محمدی این عکس هنری را منتشر کرده است.

نرگس محمدی با انتشار عکس پشمک  نوشت:

*****

پشمک در ایینه
عکس از على اوجى

پشمک حیوان خانگی علی اوجی و نرگس محمدی

پشمک حیوان خانگی علی اوجی و نرگس محمدی