عکس بی حجاب آزاده نامداری در سوئیس

از شب گذشته در فضای مجازی عکس های بی حجاب آزاده نامداری در حال آبجو و شراب خوری پخش شده است.

آزاده نامداری که همیشه با چادر در رسانه ملی دیده شدهبود، به همراه همسر و دخترش به سوییس سفر کرده و عکسهایی بی حجاب از وی در فضای مجازی منتشر شده است.

در ادامه عکس های بی حجاب آزاده نامداری را مشاهده کنید.