عکسهای زهرا امیر ابراهیمی در جشنواره کن ۲۰۱۷

زهرا امیر ابراهیمی که سالها پیش به علت حواشی که در زندگی شخصی اش به وجود آمده به فرانسه مهاجرت کرد و با تازگی با فیلم تهران تابو به سینما بازگشت.

زهرا امیر ابراهیمی-جشنواره کن ۲۰۱۷

جشنواره کن-فیلم تهران تابو

بازگشت زهرا امیر ابراهیمی به سینما