ظریف وزیر امور خارجه امریکا شد!

رسانه ملی محمد جواد ظریف را وزیر امور خارجه آمریکا دانست.

رسانه ملی دیروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در گاف بزرگی داشت شغل ظریف را با تیلرسون به اشتباه گرفت و نوشت:

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امریکا.

این سوتی رسانه ملی موجب واکنش شد و حتی حسن شمشادی خبرنگار صداد و سیما در اینستاگرامش نوشت:

***

اشتباه و خطا در هر کاری پیش میاید،حتی بارها،حتی هر روز و هر شب،حتی در رسانه ملی اما در این سطح واقعا نوبره.

عکس نوشت:

زیرنویس خبر ساعت ۱۹ امروز.

چهارشنبه بیست و هشت تیر نود و شش