ظاهر گوش چه حقایقی را در مورد سلامت انسان بازگو می‌کند؟

ظاهرگوش چه حقایقی را در مورد سلامت انسان بازگو می‌کند؟

?چهار ویژگی ظاهری گوش عبارتند از:

۱⃣خطوط روی لاله گوش?
،  مشخصه‌ای مهم در ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در نظر گرفت.

۲⃣موم گوش?
موم گوش که به طور طبیعی درون گوش تشکیل می‌شود، شاخصی برای سلامت عمومی م بوی بد زیربغل و نیز رقیق و خیس شدن موم گوش است، احتمالاً در ابتلا به سرطان سینه نقش ایفا می‌کند.

۳⃣قرمز شدن بدون دلیل گوش‌ها علامتی برای ناکارآمدی کلیوی است

۴⃣سوت کشیدن گوش?
نشانه‌ای برای بیماری” (وزوز گوش) است. صداهای درون گوش ممکن است پس از حضور در یک کنسرت یا مسابقه ورزشی ایجاد شوند.

در صورتی که این صداها بیش از ۶ ماه به طول بیانجامد، فرد مستعد بیماری وزوز گوش مزمن است.