ظاهر گوش چه حقایقی را در مورد سلامت انسان بازگو می‌کند؟

ظاهرگوش چه حقایقی را در مورد سلامت انسان بازگو می‌کند؟

👌چهار ویژگی ظاهری گوش عبارتند از:

۱⃣خطوط روی لاله گوش🔺
،  مشخصه‌ای مهم در ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در نظر گرفت.

۲⃣موم گوش🔺
موم گوش که به طور طبیعی درون گوش تشکیل می‌شود، شاخصی برای سلامت عمومی م بوی بد زیربغل و نیز رقیق و خیس شدن موم گوش است، احتمالاً در ابتلا به سرطان سینه نقش ایفا می‌کند.

۳⃣قرمز شدن بدون دلیل گوش‌ها علامتی برای ناکارآمدی کلیوی است

۴⃣سوت کشیدن گوش🔺
نشانه‌ای برای بیماری” (وزوز گوش) است. صداهای درون گوش ممکن است پس از حضور در یک کنسرت یا مسابقه ورزشی ایجاد شوند.

در صورتی که این صداها بیش از ۶ ماه به طول بیانجامد، فرد مستعد بیماری وزوز گوش مزمن است.